Home » PRIVACYVERKLARING

Privacy Statement VA Van Elven

VA Van Elven, gevestigd aan Lage Klompweg 22, 1383 PM Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lage Klompweg 22
1383 PM Weesp
+31642760698
https://www.va-vanelven.nl

Stephanie van Elven is de Functionaris Gegevensbescherming van VA Van Elven. Zij is te bereiken via info@laviedestephanie.nl.

(This privacy statement is currently only available in Dutch. Please contact me on the above mentioned email adress if you have any questions concerning my privacy policy. The English version will be published soon).

Persoonsgegevens die ik verwerk

VA Van Elven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer/ factuurgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@va-vanelven.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

VA Van Elven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen. Zodat ik je kan bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld als je je naam en emailadres achterlaat op het reactieformulier via mijn website of als je mij via mail contacteert.
 • Afleveren van goederen en diensten. Zodra wij een samenwerking aangaan heb ik bepaalde gegevens nodig om mijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 • Betalingen. Tijdens of na afloop van de samenwerking heb ik gegevens nodig voor het versturen van een factuur.
 • Wettelijke verplichting. VA Van Elven verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
 • VA Van Elven analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • VA Van Elven volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Het analyseren en volgen van jouw surfgedrag gaat op de volgende manieren:

 • Cookies
  • VA Van Elven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VA Van Elven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en eventueel advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en hebben ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de website van veilig internetten.
 • Google Analytics.
  • Om te weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken (zoals hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke pagina’s worden gelezen, hoeveel tijd er wordt besteed op mijn website en wie mijn doelgroep is) maak ik gebruik van Google Analytics. Met deze informatie kan ik mijn website verbeteren. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst.
  • De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan deze gegevens daarom niet persoonlijk naar jou herleiden.
  • Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

VA Van Elven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar ik daar zelf tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

VA Van Elven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens

Bewaartermijn

Reden

Gegevens (naam, email) potentiële klanten

3 maanden

Correspondentie. Indien er geen samenwerking voortvloeit uit de correspondentie zullen de gegevens worden verwijderd.

Gegevens klanten om opdracht uit te kunnen voeren

Maximaal 3 maanden na beëindiging van de opdracht

Zodra de opdracht is beëindigt zal ik de gegevens nodig voor het uitvoeren van de opdracht verwijderen nadat de laatste factuur is betaald en de aangifte OB is gedaan.

Factuurgegevens klanten

7 jaar

Wettelijke verplichting Belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VA Van Elven deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VA Van Elven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam

Doel

Gegevens

Belastingdienst

Voldoen aan belastingplicht

Factuurgegevens klant (bedrijfsnaam, naam, KVK nummer, rekeningnummer, etc.)

OneDrive

Opslaan en beheren documenten

Alle door de klant verstrekte gegevens.

MS Office 365

Uitvieren werkzaamheden

Alle door de klant verstrekte gegevens.

Versio- hosting

Website en mail

Informatie verstrekt via de website of mail

WordPress

Website

Informatie verstrekt via website (contactformulier)

Google Analytics

Analyseren websitebezoek

Surfgedrag (maar niet te herleiden naar een persoon).

ManyChat

FB Messenger

Openbaar toegankelijke FB gegevens worden opgeslagen indien je contact opneemt met mij via FB Messenger

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VA Van Elven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@va-vanelven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

VA Van Elven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via Contact Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

VA Van Elven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@va-vanelven.nl